Сигурност на информацията

Image for Information Security Policy
Политика по сигурност на информацията на „Ивентсис“ ЕООД:
От 16.05.2019 г. фирмата е сертифицирана по стандарт EN ISO/IEC 27001:2017 Сигурност на информацията.