Отдалечен достъп и VPN

Image for Renote Access and VPNВ днешната икономическа обстановка на широколентов Интернет се предлагат безгранични възможности за достъп до Вашата информация или виртуални офис приложения отвсякъде по света.

Ако нищо не е ограничено във физически граници, защо вашата компютърна мрежа да е? VPN (Виртуална частна мрежа) е създадена за безопасно свързване към вътрешни компютърни мрежи от разстояние.

Разбира се, взета е предвид сигурността!

Нашият опитен екип по поддръжка на мрежи може да Ви помогне да проектирате и внедрите решение за отдалечен достъп или VPN връзки за всеки от Вашите служители или между Вашите офиси, безпроблемно и прозрачно да преодолявате физическите разстояния.

Ако бизнесът Ви изисква работа от разстояние се свържете с нас, за да Ви помогнем да изберете подходящото решение.