Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)

Image for GDPR

„Ивентсис“ ЕООД предоставя услугата Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на абонаментен принцип съгласно Общ Регламент за защита на данните (GDPR). Нашият компетентен екип се състои от професионалисти, ИТ специалисти и обучени одитори. Избирайки „Ивентсис“ ЕООД за ДЛЗЛД на Вашата организация, Вие ще имате достъп до опита на сертифицирани специалисти в областта на Защита на личните данни, сигурност на информацията и информационните технологии.

Дистанционни (онлайн) курсове и обучения

Image for Learning

„Ивентсис“ ЕООД предлага специализирани онлайн курсове и обучения от всякакъв характер, интеграция и персонализация на платформа за дистанционно (онлайн) обучение „Moodle“, както и изработка на електронни обучения по желание на клиента.

Мрежова сигурност

Image for Network SecurityНашите експерти по мрежова сигурност могат да преценят инфраструктурните Ви изисквания и нужните инструменти за защитата на важната за Вас информация с помощта на VPN и Firewall решения.

  • Firewall решения
  • VPN и отдалечен достъп
  • Тестове за външни пробиви
  • Сигурност на сървъри
  • DMZ

Обадете ни се, за да сте спокойни, че Вашата мрежа е сигурна.

Системна интеграция

Image for System IntegrationПри проектирането и доставката на хардуерни системи фирма „Ивентсис“ ЕООД разчита на отличните си контакти с представителите на всички големи ИТ фирми на българския пазар.

Като независим доставчик, ние подбираме оптималното за клиента решение, вместо да предлагаме продуктите само на дадена фирма. Опитът ни като консултант и интегратор ни дава възможност да разглеждаме всеки един проект от различни гледни точки, като идентифицираме ключовите места и гарантираме устойчивата работа на всички подсистеми.

За изпълнение на специфични задачи „Ивентсис“ ЕООД наема за подизпълнители специалисти в дадената област, като поема пълната отговорност за качественото и навременното изпълнение на проекта. Може да разчитате на нас и за пълната поддръжка на цялото решение или части от него.

ИТ поддръжка

Image for IT Service SupportАбонаментното информационно обслужване и компютърна поддръжка позволяват на компаниите да изнесат частично или напълно дейностите и услугите свързани с информационните технологии, които не са директно свързани с основния им бизнес.

„Ивентсис“ ЕООД може да поеме ролята на изнесен ИТ отдел, който да предоставя услугите на позиции от ИТ специалист до CIO. Месечната такса на компютърната поддръжка се определя в зависимост от използвания софтуер и хардуер.

Независимо дали става въпрос за решаването на потребителски проблем, или миграция на сървърна база данни, може да разчитате на бърза реакция и професионално отношение.